::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนกำแพง ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์

 

รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
คลิกเมนู แก้ไข --> เลือกค้นหาและแทนที่ --> พิมพ์คำที่ต้องการค้น เช่นชื่อหรือนามสกุล --> คลิกค้นหา(คลิกซ้ำเพื่อค้นหาุแถวถัดไป)


 

รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
คลิกเมนู แก้ไข --> เลือกค้นหาและแทนที่ --> พิมพ์คำที่ต้องการค้น เช่นชื่อหรือนามสกุล --> คลิกค้นหา(คลิกซ้ำเพื่อค้นหาุแถวถัดไป)


 

 

Pin It