::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

****  สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์ *******

สมัครที่โรงเรียน

สถานที่ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 
- ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ ม.1
- ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ ม.4

 

 สมัครออนไลน์

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับ ม.1

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับ ม.4

หลักฐานการรับสมัคร

1.ภาพถ่ายชุดนักเรียน

2.ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /หรือใบรับรองการเรียนที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และผลการเรียนรวม

 

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2565

 

 

 

 

Pin It