::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์

 

กำหนดการรับสมัคร
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป  วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์

    • สมัครที่โรงเรียน - สถานที่ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร 3 
    • สมัครออนไลน์

ใบสมัครระดับ ม.1  คลิก--> https://forms.gle/FYrkyYQYJLqEhsqk8

ใบสมัครระดับ ม.4  คลิก--> https://forms.gle/BVZgJG5NJ1Fqxne5A 

หลักฐานการรับสมัคร

1.ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /หรือใบรับรองผลการเรียน( ปพ.7)
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3.รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

คลิกลิงค์ https://sites.google.com/view/vichakarn-kamphaeng1/

 

 

 

 

Pin It