::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รร.กำแพง กำหนดวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 30 พ.ค. 2565 - 10 มิ.ย 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (2)

โรงเรียนกำแพง แจ้งกำหนดวันการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์
เปิดระบบให้สามารถได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2565
**  หากต้องการชำระเป็นเงินสด ติดต่อได้ที่ ห้องการเงิน-อาคาร 2 โรงเรียนกำแพง ในวันและเวลาราชการ **

 

วิดีโอขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

   

Pin It