::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานทางสังคมศาสตร์ BIMSTEC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โรงเรียนกำแพงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานทางสังคมศาสตร์ BIMSTEC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่  นางสาวจารุวรรณ อุ้ยเลิศ ม.6/3, นางสาวธนาบัตติยา ธรรมชาติ ม.6/3,นางสาวรุ่งวิมล ถนอมหมู่ ม.5/7, นางสาวบัณฑิตา บูชาชัชวาลย์ ม.5/7, นายวิระพงษ์ วงค์คำ ม.5/7,
 
 ครูผู้ควบคุมทีม  ครูศรเทพ สร้อยสนธ์  และครูอนุชิดา สุระมิตร 
 

Pin It