::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง จัดอบรมขยายผล การพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง นำโดย นายนัฏฐเอก กระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง และคณะ ได้จัดกิจกรรมการอบรมขยายผล การพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ให้กับครูโรวเรียนกำแพงทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

Pin It