::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ของ โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565

            ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงเรียนกำแพงนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทัั้งสิ้น 134 รายการได้รับรางวัลดังนี้

    • รางวัลเหรียญทอง 111 รายการ
    • รางวัลเหรียญเงิน 14 รายการ
    • รางวัลเหรียญทองแดง 5 รายการ
    • รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 2 รายการ

ได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค 60 รายการ

 

Pin It