::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ทั้งช่องทางออนไลน์และสมัครที่โรงเรียน

<<< รายชื่อสมัคร ม.1 >>>           <<< รายชื่อสมัคร ม.4 >>>  

  

  โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

  รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2566

  หลักฐานประกอบการสมัคร
  1.รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว
  2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  3.ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

  ช่องทางการรับสมัคร

  1. สมัครที่โรงเรียน : ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3  เวลา 8.30-16.00

  2. สมัครออนไลน์ (แนบไฟล์เอกสารการรับสมัคร และส่งฉบับจริงในวันมอบตัว)

Pin It