::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ ของระดับ ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

 

โรงเรียนกำแพง รับชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ระบบออนไลน์
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 1-9 มิถุนายน 2565
รายละเอียดขั้นตอน ดังภาพด้านล่าง


Pin It