::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566  ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นายวิระพงษ์ วงค์คำ นายพิญชยางกูร เฟื่องบุญ ครูผู้ควบคุมทีม ครูศรเทพ สร้อยสนธ์ 

ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ จากผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาทและได้เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

Pin It