::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกิตติ์ เชื่อมกลาง นักเรียนโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

โรงเรียนกำแพง โดยงานสภานักเรียน ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายณัฐกิตติ์ เชื่อมกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

Pin It