::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

27 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม โรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม โรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 จุดแรงสร้างฝันสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

ขอขอบพระคุณ

นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้การต้อนรับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนกำแพง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

คณะวิทยากรผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวออมทรัพย์ เจริญทรัพย์ นางสาวศิรดา รุจทิฆัมพร และ

นายสุกฤษฏิ์ โลหะขจรพันธ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำวิชาชีพและประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิชากฎหมาย ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

Pin It