::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับดีเด่น โครงการ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับดีเด่น โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ขับเคลื่อนวาระจังหวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณพ.ศ 2566

 

 

 

 

 

Pin It