::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ชาวกำแพงร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ครูณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ และ นายคำมี ศรีผุย ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔

มุทิตาคารวะ สู่เส้นชัยวันเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ศิษย์กำแพงร่วมแสดงมุทิตาจิต กับครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๖๖ ครูณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และ นายคำมี ศรีผุย ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนกำแพง

 

Pin It