::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566

Pin It