::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

นักเรียนโรงเรียนกำแพง ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน ในการแข่งขัน" t-tolp weerawatyothin test of languages proficiency"

26 ตุลาคม 2566 โรงเรียนกำแพง นำโดย นายภูรินท์  สอนพูด มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนางสาวฑิตยา เทวา นักเรียนระดับชั้น ม.3  โรงเรียนกำแพง ที่ได้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน ได้ลำดับที่ 5 จาก 38 โรงเรียน  ในการแข่งขันการสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล " t-tolp weerawatyothin test of languages proficiency"  จัดโดย โรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน สพม.สุรินทร์ 

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปรีชญา อริพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพง

 

Pin It