::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

นวัตกรรม ระบบการบริหารคุณภาพ KPS-SMART

 

ระบบการบริหารคุณภาพ  KPS-SMART โดยงานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนกำแพง

 

 

Pin It