::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

นวัตกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ PA(AR)RA Model

 

นวัตกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ PA(AR)RA Model

 

 

Pin It