::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

นวัตกรรมการบริหารฝายบริหารทั่วไป IMPRESS Model

 

นวัตกรรมการบริหารฝายบริหารทั่วไป IMPRESS  Model

 

 

Pin It