::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

นวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดย นายชัยวัฒน์ ประพาฬ

รายงานนวัตกรรมทางการศึกษา :  การพัฒนาทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน โดยใช้แบบฝึกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนกําแพง

Pin It