::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว/อ่านคิดวิเคราะห์เขียน/คุณลักษณะฯ

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ Word 

--> แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว

--> แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

--> แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

Pin It