::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขยายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (26-30 กรกฎาคม 2564)

 

ประกาศเรื่อง ขยายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดยในวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน

 

ประกาศ เรื่อง ขยายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (19-23 กรกฎาคม 2564)

 

ประกาศเรื่อง ขยายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดยในวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน กลุ่ม 1 / กลุ่ม 2 เริ่มเรียนในรูปแบบ on-site (เรียนที่โรงเรียน) สลับมาเรียนวันคี่/วันคู่ เริ่ม 14 มิถุนายน 2564


ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้มีประกาศเปิดเรียนดการเรียนในรูปแบบ on-site โดยนักเรียนแบ่งกลุ่มสลับมาเรียน ในวันคี่และวันคู่ นั้น รายชื่อนักเรียนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 แยกระดับชั้นต่างๆ  เป็นดังนี้ 

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

 

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3


รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4

 

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5


รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5-9 กรกฎาคม 2564)

 

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 โรงเรียนกำแพง เริ่มเปิดเรียนในรูปแบบ on-site (เรียนที่โรงเรียน) โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับกันมาเรียน เริ่ม 14 มิถุนายน 2564

ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้มีประกาศเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนเรียนที่บ้านในวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 นั้น เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนในสภาวะสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด 19 โรงเรียนจึงมีประกาศเปิดการเรียนในรูปแบบ on-site โดยนักเรียนแบ่งกลุ่มสลับมาเรียน ในวันคี่และวันคู่ รายละเอียดดังประกาศด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมการเรียนแบบ On-Site เริ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2564
- วันคู่ -กลุ่ม 2 มาโรงเรียน กลุ่ม 1 เรียนที่บ้าน
- วันคี่-กลุ่ม 1 มาโรงเรียน กลุ่ม 2 เรียนที่บ้าน
- ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มกับครูที่ปรึกษา หากมีเหตุจำเป็นในการเปลี่ยนกลุ่มให้แจ้งครูที่ปรึกษา
- ส่งหนังสือรับรองการกักตัวในวันแรกที่มาเรียน
- มาโรงเรียนให้ถูกกลุ่มและถูกวัน
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โปรดติดตามประกาศทางโรงเรียน