::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์

 

กำหนดการรับสมัคร
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป  วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์

    • สมัครที่โรงเรียน - สถานที่ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร 3 
    • สมัครออนไลน์

ใบสมัครระดับ ม.1  คลิก--> https://forms.gle/FYrkyYQYJLqEhsqk8

ใบสมัครระดับ ม.4  คลิก--> https://forms.gle/BVZgJG5NJ1Fqxne5A 

หลักฐานการรับสมัคร

1.ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /หรือใบรับรองผลการเรียน( ปพ.7)
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3.รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

คลิกลิงค์ https://sites.google.com/view/vichakarn-kamphaeng1/

 

 

 

 

แผนผังสนามสอบครูผู้ช่วย 2564 สนามสอบโรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

****  สมัครได้ทั้งที่โรงเรียนและระบบออนไลน์ *******

สมัครที่โรงเรียน

สถานที่ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 
- ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ ม.1
- ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ ม.4

 

 สมัครออนไลน์

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับ ม.1

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับ ม.4

หลักฐานการรับสมัคร

1.ภาพถ่ายชุดนักเรียน

2.ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) /หรือใบรับรองการเรียนที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และผลการเรียนรวม

 

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2565

 

 

 

 

สถานที่จอดรถ การสอบครูผู้ช่วย 2564 สนามสอบโรงเรียนกำแพง วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565