::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนกำแพง ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน ในการแข่งขัน" t-tolp weerawatyothin test of languages proficiency"

26 ตุลาคม 2566 โรงเรียนกำแพง นำโดย นายภูรินท์  สอนพูด มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนางสาวฑิตยา เทวา นักเรียนระดับชั้น ม.3  โรงเรียนกำแพง ที่ได้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน ได้ลำดับที่ 5 จาก 38 โรงเรียน  ในการแข่งขันการสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล " t-tolp weerawatyothin test of languages proficiency"  จัดโดย โรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน สพม.สุรินทร์ 

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปรีชญา อริพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพง

 

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566

นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566  ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นายวิระพงษ์ วงค์คำ นายพิญชยางกูร เฟื่องบุญ ครูผู้ควบคุมทีม ครูศรเทพ สร้อยสนธ์ 

ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ จากผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาทและได้เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ชาวกำแพงร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ครูณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ และ นายคำมี ศรีผุย ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔

มุทิตาคารวะ สู่เส้นชัยวันเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ศิษย์กำแพงร่วมแสดงมุทิตาจิต กับครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๖๖ ครูณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และ นายคำมี ศรีผุย ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนกำแพง

 

15-18 สิงหาคม 2566 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566" ณ อาคาร 7 โรงเรียนกำแพง

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 15-18 สิงหาคม 2563 ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 จะมีพิธีเปิดงาน และกิจกรรมบนเวที การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรายการ พบกับนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกร้านของนักเรียนระดับชั้น ม.4 การแสดงวิทยาศาสตร์/การแสดงบนเวที รายละเอียดดังด้านล่าง

นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครกิจกรรมต่างๆ ได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 หรือตามช่องทางการรับสมัครของกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป