::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวม่วงเหลือง ร่วมเป็นกำลังใจให้กับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในการเข้่าร่วมการแข่งขัน TEEN Dancercise Thailand 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายภูรินท์ สอนพูด ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 3000 บาท จากงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง ให้กับนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  โรงเรียนกำแพง ในการเข้่าร่วมการแข่งขัน   TEEN Dancercise Thailand 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา และงานสภานักเรียนพร้อมด้วยพี่น้องชาวม่วงเหลือง ได้มอบช่อดอกไม้และร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไปแข่งขันด้วยค่ะ

 

ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกำแพง เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่เด็กหญิงธัญรัตน์ สุมณฑา และครอบครัวซึ่งประสบอัคคีภัย

26 ตุลาคม 2566 นายภูรินท์ สอนพูด ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง นายวีระศักดิ์ คำแก่น นางสาวชนิดาพร ดวงแสง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน งานชุมชนสัมพันธ์ ครูที่ปรึกษา ม.1/6 และสภานักเรียน เป็นตัวแทนบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกำแพง เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่เด็กหญิงธัญรัตน์ สุมณฑา และครอบครัวซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ณ บ้านหัวช้าง ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน พัดลมและเงินบริจาคตามโครงการร่วมด้วยช่วยกัน จำนวน 3,540 บาท

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566

นักเรียนโรงเรียนกำแพง ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน ในการแข่งขัน" t-tolp weerawatyothin test of languages proficiency"

26 ตุลาคม 2566 โรงเรียนกำแพง นำโดย นายภูรินท์  สอนพูด มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนางสาวฑิตยา เทวา นักเรียนระดับชั้น ม.3  โรงเรียนกำแพง ที่ได้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน ได้ลำดับที่ 5 จาก 38 โรงเรียน  ในการแข่งขันการสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล " t-tolp weerawatyothin test of languages proficiency"  จัดโดย โรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน สพม.สุรินทร์ 

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปรีชญา อริพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพง

 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ชาวกำแพงร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ครูณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ และ นายคำมี ศรีผุย ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔

มุทิตาคารวะ สู่เส้นชัยวันเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ศิษย์กำแพงร่วมแสดงมุทิตาจิต กับครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๖๖ ครูณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และ นายคำมี ศรีผุย ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนกำแพง