::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2567

โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 9-13 มีนาคม2567 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 (อาคารสีชมพู) รายละเอียดดังนี้

 

 

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำแพง

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำแพง  
สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีกำหนดการและปฏิทินกิจกรรมการศึกษาดังนี้

 

 

โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนกำแพง ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนกำแพง ประจำปีการศึกษา 2567
ขอแสดงความยินดีกับ นายดลภพ การบรรจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 พรรคที่จะล้อม (พร้อมที่จะรัก)ผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนกำแพง

 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกำแพง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โดมร่มอินทนิล โรงเรียนกำแพง

 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกำแพง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โดมร่มอินทนิล โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

     ในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด โดยบูรณาการแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งเชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคน  สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. มอบกำลังใจสนับสนุนนักกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมจังหวัดศรีสะเกษที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
  2. บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
  3. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
  4. ชาวม่วงเหลือง ร่วมเป็นกำลังใจให้กับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในการเข้่าร่วมการแข่งขัน TEEN Dancercise Thailand 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ