::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความขื่นชมยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565

 

โรงเรียนกำแพงขอแสดงความขื่นชมยินดีกับ นายวิระพงษ์ วงค์คำและนายพิญชยางกูร เฟื่องบุญ นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนี้จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นักกีฬาวูซูโรงเรียนกำแพง คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬา วูซู ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคในแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสุรินทร์

 

นักกีฬาวูซูโรงเรียนกำแพง คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬา วูซู ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคในแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสุรินทร์
และได้เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รุ่น
 
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมด้วยค่ะ

 

โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลระดับเพชร เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน ในการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕

25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกำแพง นำโดยนายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง รางวัลระดับเพชร เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน ในการพัฒนา  จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พศช.คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565

 

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565 ผู้ใช้ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการทำงาน จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พศช.คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.
นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ใช้ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการทำงาน บูรณาดารทุกภาคส่วน ใช้โครงการโรงเรียน/หมู่บ้าน ศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกสัปดาห์ เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
รางวัล “ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม”ประจำปี 2565 มอบโดยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ พศช.คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ.

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง จัดอบรมขยายผล การพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง นำโดย นายนัฏฐเอก กระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง และคณะ ได้จัดกิจกรรมการอบรมขยายผล การพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ให้กับครูโรวเรียนกำแพงทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565